Företagsregistrering

Hej! Här kan du registrera ditt företag i KUB. Det finns några saker som kan vara bra att känna till.

  • Om företaget redan finns registrerat i KUB kan du inte registrera det på nytt här.
  • Det är viktigt att organisationsnumret fylls i korrekt (556XXX-XXXX)
  • Ditt företag måste vara anslutet till Installationsavtalet IN/SEF.
  • Har du frågor, kontakta oss på larling@sef.se eller 0771-10 14 00.
Enskild Firma? Ska avse antal anställda per arbetsställe/filial.

Företagsrepresentantens kontaktuppgifter

E-postadressen används för inloggning, så det är viktigt att den är korrekt.Samtycke om datalagring

Personuppgifter registrerade av ECY i KUB är kopplade till administration av, och historik om utbildning och certifikat enligt yrkesutbildningsavtalet, bilaga 1, i Installationsavtalet. ECY har tydligt uppsatta rutiner kring hantering och rensning av personuppgifter. Hos respektive part kan du läsa mer om hur Installatörsföretagen och Svenska Elektrikerförbundet hanterar personuppgifter enligt GDPR

Du kan inte registera företaget än eftersom
  • Formuläret inte är korrekt ifyllt.
  • Fälten markerade med * är obligatoriska.
  • Du måste ge godkännande att din data sparas i systemet

Företagsregistrering

Tack för din registrering för inloggning till KUB. Vi kommer att hantera er ansökan så fort som möjligt och skicka ut inloggningsuppgifter till den mejladress som fylldes i vid registreringen. Har du frågor om KUB kan du kontakta oss på 0771-10 14 00 eller på larling@sef.se.